مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRS
مخفف عبارت SRS
Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
جمنا
مخفف عبارت جمنا
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...
DMPA
مخفف عبارت DMPA
Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
DMPA
مخفف عبارت DMPA
Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...