مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EXT2
مخفف عبارت EXT2
Second Extended Filesystem
ext2 که سرواژهٔ عبارت دومین فایل سیستم...
FUSE
مخفف عبارت FUSE
Filesystem in Userspace
سیستم فایل در فضای کاربری یا به اختصار...
APK
مخفف عبارت APK
Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم اندروید...
HURD
مخفف عبارت HURD
HIRD of Unix Replacing Daemons
هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of...
PTH
مخفف عبارت PTH
Para Thyroid Hormone
هورمون ماده‌ای شیمیایی است که در غدد...
AEC
مخفف عبارت AEC
Atomic Energy Commission
کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمریکا...
MRI
مخفف عبارت MRI
Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی...