مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CBRN
مخفف عبارت CBRN
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
INF
مخفف عبارت INF
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد که...
JCPOA
مخفف عبارت JCPOA
Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
برجام
مخفف عبارت برجام
برنامه جامع اقدام مشترک
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
SNMMI
مخفف عبارت SNMMI
Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری...
AEOI
مخفف عبارت AEOI
Atomic Energy Organization of iran
سازمان انرژی اتمی ایران که مقدمات ایجاد...
ISIS
مخفف عبارت ISIS
The Institute for Science and International Security
مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یا به...
SNM
مخفف عبارت SNM
Society of Nuclear Medicine
انجمن پزشکی هسته‌ای آمریکا (تأسیس ۱۹۵۴)...
ANS
مخفف عبارت ANS
American Nuclear Society
انجمن هسته‌ای آمریکا تاسیس ۱۹۵۴، یک...
MIP
مخفف عبارت MIP
Maximum Intensity Projection
افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در...
BNL
مخفف عبارت BNL
Brookhaven National Laboratory
آزمایشگاه ملی بروکهیون مشهور به (BNL)...
AEC
مخفف عبارت AEC
Atomic Energy Commission
کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمریکا...
NRC
مخفف عبارت NRC
Nuclear Regulatory Commission
کمیسیون ساماندهی هسته‌ای ایالات متحده...
WIPP
مخفف عبارت WIPP
Waste Isolation Pilot Plant
تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات مشهور...
NEA
مخفف عبارت NEA
Nuclear Energy Agency
نیروگاه هسته‌ای به تأسیساتی صنعتی و...
RTG
مخفف عبارت RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator
مولد گرما-الکتریکی ایزوتوپی (RTG)...
ITER
مخفف عبارت ITER
International Thermonuclear Experimental Reactor
راکتور گرماهسته‌ای آزمایشی بین‌المللی...