لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 14:15
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CRAC
مخفف عبارت CRAC
Computer Room Air Conditioner
سرورهای نسبتاً قدیمی‌تر، مصرف برقی...
ساها
مخفف عبارت ساها
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد
اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های...
CIP
مخفف عبارت CIP
Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه ت...
AVL
مخفف عبارت AVL
Automatic Vehicle Locating
سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل ن...