لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 07:41
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DEAL
مخفف عبارت DEAL
Data Encryption Algorithm with Larger Blocks
الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های...
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه...
بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خ...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...