لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 10:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خ...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...
CSR
مخفف عبارت CSR
Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط ع...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AU...