مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC
مخفف عبارت AC
Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
WCW
مخفف عبارت WCW
Woman Crush Wednesday
دوشنبه ها خانم‌ها عکس های جالبشون رو در...
DEAL
مخفف عبارت DEAL
Data Encryption Algorithm with Larger Blocks
الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های...
GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه های...
OR
مخفف عبارت OR
Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...