مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با نماد...
CNY
مخفف عبارت CNY
Chinese Yuan Renminbi
یوان چین (元) یکای جدید شمارش ارز کشور...
BTU
مخفف عبارت BTU
British Thermal Unit
یکای بریتانیایی حرارت (با نماد اختصاری...
AU
مخفف عبارت AU
Astronomical Unit
واحد نجومی یا یکای کیهانی که با نمادهای...