لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:18
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IMO
مخفف عبارت IMO
International Maritime Organization
طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانو...