لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:40
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IMO
مخفف عبارت IMO
International Maritime Organization
طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانو...