لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 12:52
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AAAS
مخفف عبارت AAAS
American Association for the Advancement of Science
انجمن پیشبرد علوم آمریکا یا اختصار...