لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 18:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AAAS
مخفف عبارت AAAS
American Association for the Advancement of Science
انجمن پیشبرد علوم آمریکا یا اختصار...