لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 06:42
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICT
مخفف عبارت ICT
International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ...