لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:56
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICT
مخفف عبارت ICT
International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ...