لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 02:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که ب...
RPL
مخفف عبارت RPL
Routing Protocol for Low-Power
الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی...
AMA
مخفف عبارت AMA
American Marketing Association
انجمن بازاریابی آمریکا، انجمنی تخص...
MSC
مخفف عبارت MSC
Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌تری...
SRA
مخفف عبارت SRA
Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری...
FEV1
مخفف عبارت FEV1
Forced Expiratory Volume in First Second
مقدار هوایی است که طی اولین ثانیه ...
IRSRM
مخفف عبارت IRSRM
Iranian Society for Rock Mechanics
انجمن مکانیک سنگ ایران، یکی از انج...