لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 04:27
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

HSDD
مخفف عبارت HSDD
Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از ع...
PS
مخفف عبارت PS
Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا ...
WCMS
مخفف عبارت WCMS
Website Content Management System
سیستم مدیریت محتوای وب که با نام ا...
ASMR
مخفف عبارت ASMR
Autonomous Sensory Meridian Response
واکنش ارادی اوج‌گیری حسی یا ای‌اس‌...
RTSP
مخفف عبارت RTSP
Real-Time Streaming Protocol
پروتکل جریان بلادرنگ مخفف آرتی‌اس‌...