مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CACI
مخفف عبارت CACI
California Analysis Center Incorporated
سی‌ای‌سی‌آی، شرکت فناوری اطلاعات...
NHL
مخفف عبارت NHL
The National Hockey League
لیگ ملی هاکی، نام لیگ برتر هاکی روی یخ...
URTI
مخفف عبارت URTI
Upper Respiratory Tract Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...
URI
مخفف عبارت URI
Upper Respiratory Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...
RDF
مخفف عبارت RDF
Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF)...
IMO
مخفف عبارت IMO
International Maritime Organization
طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی...
SPC
مخفف عبارت SPC
Statistical process control Statistical Process Control
کنترل آماری فرایندها یا اس‌پی‌سی (SPC)...
UCD
مخفف عبارت UCD
University of California Davis
دانشگاه کالیفرنیا در دیویس (UCD) از...
HCL
مخفف عبارت HCL
Hydro Chloric Acid
اسید هیدروکلریکیا کلروهیدریک یک اسید که...
XPS
مخفف عبارت XPS
X-ray Photoelectron Spectroscopy
طیف‌سنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS)...
UCLA
مخفف عبارت UCLA
University of California, Los Angeles
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به...
DNC
مخفف عبارت DNC
DIRECT NUMERAL CONTROL
روش کنترل کامپیوتری وسایل ماشینی خودکار...