لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:04
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IAVA
مخفف عبارت IAVA
Iranian Anti-Vivisection Association
ایرانیانِ مخالفِ آزمایش روی حیوانا...
CFE
مخفف عبارت CFE
Certified Fraud Examiner
گواهی‌نامه بازرس تقلب گواهی‎شده (C...