لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 10:07
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NACE
مخفف عبارت NACE
National Association of Corrosion Engineer
انجمن بین‌المللی مهندسان خوردگی (N...
ED
مخفف عبارت ED
Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدم...