لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 17:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICAO
مخفف عبارت ICAO
International Civil Aviation Organization
ایکائو یا سازمان بین‌المللی هوانور...
ER
مخفف عبارت ER
Endoplasmic Reticulum
شبکهٔ درمیان‌یاخته‌ای یا شبکهٔ آند...