لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 04:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICAO
مخفف عبارت ICAO
International Civil Aviation Organization
ایکائو یا سازمان بین‌المللی هوانور...
ER
مخفف عبارت ER
Endoplasmic Reticulum
شبکهٔ درمیان‌یاخته‌ای یا شبکهٔ آند...