لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 11:24
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICAO
مخفف عبارت ICAO
International Civil Aviation Organization
ایکائو یا سازمان بین‌المللی هوانور...
ER
مخفف عبارت ER
Endoplasmic Reticulum
شبکهٔ درمیان‌یاخته‌ای یا شبکهٔ آند...