مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEZs
مخفف عبارت SEZs
Special Economic Zone Shenzhen
مناطق ویژه اقتصادی چین (SEZs) به مناطق...
SGCC
مخفف عبارت SGCC
State Grid Corporation of China
استیت گرید کورپوریشن چین، شرکت برق...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
DCS
مخفف عبارت DCS
Data Collection System
جمعآوری و پخش دادهها روی مناطق وسیع و...
YAA
مخفف عبارت YAA
Yorkshire Air Ambulance
آمبولانس هوایی هلیکوپتر یورکشایر برای...