لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 04:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
VPAID
مخفف عبارت VPAID
Video Player-Ad Interface Definition
یک روش ارتباطی بین آگهی و پخش کنند...
SAH
مخفف عبارت SAH
Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی س...
MISD
مخفف عبارت MISD
Multiple Instruction, Single Data
در رایانش ام‌آی‌اس‌دی (MISD) به مع...
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تول...