لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 04:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LBL
مخفف عبارت LBL
Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به...