لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 20:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ETC
مخفف عبارت ETC
Electronic Traction Control
کنترل کشش الکترونیک خودرو (که در س...
ETC
مخفف عبارت ETC
Electron Transport Chain
زنجیره انتقال الکترون مجموعه‌ای اس...