مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CC
مخفف عبارت CC
Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
NSX
مخفف عبارت NSX
New, Sportscar, Experimental
عبارت NSX در خودرو به معنای ( جدید،...