لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 18:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RPM
مخفف عبارت RPM
Revenue Per Thousand ( Ad Impression )
RPM به معنای درآمد به ازای هر ۱۰۰۰...