مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGTV
مخفف عبارت IGTV
InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
CRAC
مخفف عبارت CRAC
Computer Room Air Conditioner
سرورهای نسبتاً قدیمی‌تر، مصرف برقی در...
PCRM
مخفف عبارت PCRM
Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM)...
DWT
مخفف عبارت DWT
Discrete Wavelet Transform
تبدیل موجک گسسته در آنالیز تابعی، تبدیل...
RIAA
مخفف عبارت RIAA
Recording Industry Association of America
انجمن صنفی ضبط موسیقی آمریکا یا به...
XP
مخفف عبارت XP
eXtreme Programming
برنامه‌سازی مفرط که به اختصار XP نیز...
RSS
مخفف عبارت RSS
Really Simple Syndication
اراس‌اس (RSS) خانواده‌ای از قالب‌های...
GIF
مخفف عبارت GIF
Graphics Interchange Format
گیف (GIF) پسوند سه حرفی و مشخص کنندهٔ...