مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSP
مخفف عبارت WSP
Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
CAFA
مخفف عبارت CAFA
Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...