مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AED
مخفف عبارت AED
Automatic External Defibrillator
دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی برای...
VDS
مخفف عبارت VDS
Virtual Dedicated Servers
VDS به معنای سرور اختصاصی می باشد. سرور...
ICF
مخفف عبارت ICF
Inertial Confinement Fusion
هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی...
ASI
مخفف عبارت ASI
The Astronomical Society of Iran
انجمن نجوم ايران مؤسسه‌ای‌ غيرانتفاعی‌...
RISD
مخفف عبارت RISD
Rhode Island School of Design
مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD...
DSLAM
مخفف عبارت DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer
دی‌اسْلَم (DSLAM) که سرنام ترکیب...
OX
مخفف عبارت OX
Oxford University
دانشگاه آکسفورد (OX) که در شهر آکسفورد...
HCL
مخفف عبارت HCL
Hennepin County Library
کتابخانه شهرستان هنپین (HCL) تاسیس ۱۸۸۵...
SLA
مخفف عبارت SLA
Special Libraries Association
انجمن کتابخانه‌های مخصوص. این سازمان...
MSKCC
مخفف عبارت MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ (MSKCC)...
CDP
مخفف عبارت CDP
CERTIFICATE IN DATA PROCESSING
علامت اختصاری CDP گواهی‌نامه پردازش...
IRNA
مخفف عبارت IRNA
Islamic Republic News Agency
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که به نام...
NCBI
مخفف عبارت NCBI
National Center for Biotechnology Information
مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری معروف به...