مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ،...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مدرک که...
CFOO
مخفف عبارت CFOO
Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...
CAO
مخفف عبارت CAO
Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
CHRO
مخفف عبارت CHRO
Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...
PKM
مخفف عبارت PKM
Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...
HRMS
مخفف عبارت HRMS
Human Resource Management System
سیستم مدیریت منابع انسانی یا HRMS یا...
WCMS
مخفف عبارت WCMS
Website Content Management System
سیستم مدیریت محتوای وب که با نام...
LIMS
مخفف عبارت LIMS
Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)...
CNPC
مخفف عبارت CNPC
China National Petroleum Corporation
شرکت ملی نفت چین، شرکت دولتی نفت و گاز...