مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IO
مخفف عبارت IO
British Indian Ocean Territory
مخفف کشور قلمرو اقیانوس هند بریتانیا...