لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPC

Non-Player Character

NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمر
NPC