لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 27 آذر 1397 - 17:31
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LBL
مخفف عبارت LBL
Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به...