لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:50
شاخص‌ هاي عملكرد كليدي، معيارهاي اندازه‌گيري مالي و غير مالي هستند كه به منظور تعيين كيفيت اهداف و انعكاس عملكرد استراتژيك يك سازمان بكار برده مي شوند . اين شاخص ها به منظور ارزيابي موقعيت كنوني شركت و تعيين راه كارهاي مناسب براي هوشمند كردن كسب و كار استفاده مي‌شوند. فعاليت مراقبت و بازبيني شاخص‌هاي عملكرد كليديدر طول زمان به عنوان يك موضوع شناخته شده در مراقبت از فعاليت كسب و كار شركت ها مطرح مي باشد . شاخص‌هاي عملكرد كليدي اغلب به عنوان يك "ارزش‌" استفاده مي شوند و براي اندازه‌گيري فعاليت‌هايي از قبيل ميزان سودمندي نقش رهبري در توسعه سازمان ، اشتغال، خدمات و رضايت ، با مشكل مواجه مي باشند . شاخص‌هاي عملكرد كليدينوعا به استراتژي سازمان متصل شده‌اند.

دانشگاه فنی ملی اوکراین "موسسه پلی‌تکنیک کیف" (به اختصار KPI) یکی از بزرگترین دانشگاه‌های اوکراین است که در شهر کیف قرار دارد.

موسسه پلی‌تکنیک کیف بزرگترین دانشگاه پلیتکنیک اروپا نیز هست که از 21 دانشکده؛ 9 نهادهای آموزشی و علمی (از جمله دو نظامی)و دارای 2 شعبه در شهرهای پلتاوا و اسلاووتیچ و 12 موءسسه ی علمی تحقیقاتی و 14 مرکز علمی میباشد.دارای 125 رشته در مقطع کارشناسی و 115 رشته در مقطع کارشناسی ارشد میباشد.که با همکاری کارشناسان ارشد مهندسی وPHD و استادان با تجربه و صاحب نظران مشهور روسی و اکراینی اداره میشود از جمله 260 پروفسور 1249 PHD و دارای امکانات پیشرفته و کلاسها و آزمایشگاههای مجهز به آخرین فناوری آموزشی میباشد و پروتسه ی آموزش را در سطح دانشگاههای شناخته شده ی بین المنلی ارائه میدهد.