لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:06
عبارت INC که در اکثر برنامه ها و شرکت ها می باشد به معنی ثبت شده است.