لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 31 خرداد 1397 - 10:52
عبارت INC که در اکثر برنامه ها و شرکت ها می باشد به معنی ثبت شده است.