لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 06:31
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICT
مخفف عبارت ICT
International Commercial Terms
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ...
ICT
مخفف عبارت ICT
Information and Communication Technologies
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) عب...