لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:49
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IMS
مخفف عبارت IMS
Iranian Mathematical Society
در فروردين‌ماه‌ سال‌ ۱۳۴۹ ‌اولين‌ ...
IMS
مخفف عبارت IMS
IP Multimedia Subsystem
زیرسامانه چندرسانه‌ای آی‌پی به اخت...