لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 26 دی 1397 - 10:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

نداجا
مخفف عبارت نداجا
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
(نداجا) یکی از قوای چهار گانه اجا ...