لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ساما
مخفف عبارت ساما
سامانه اطلاعات موثر اشخاص
سامانه ساما: اطلاعات کارچاقکن‌ها، ...
ساما
مخفف عبارت ساما
سيستم آموزش مدارس ايثارگران
نرم افزار ساما - اختصاصي مدارس اي...