مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALL
مخفف عبارت ALL
Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
VMM
مخفف عبارت VMM
Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
BRIDGE
مخفف عبارت BRIDGE
Building Radio frequency IDentification for the Global Environment
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محیط...
CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
LMS
مخفف عبارت LMS
Learning Management System
سیستم مدیریت یادگیری یک بسته نرم‌افزاری...
IRPS
مخفف عبارت IRPS
Iranian Radiation Protection Society
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران اهداف -...
NIEHS
مخفف عبارت NIEHS
National Institute of Environmental Health Sciences
موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست ایالات...
EPA
مخفف عبارت EPA
Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
IOPS
مخفف عبارت IOPS
Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...
USEPA
مخفف عبارت USEPA
United States Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
TCO
مخفف عبارت TCO
The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیسی:...
OHSAS
مخفف عبارت OHSAS
Occupational Health Safety Assessment Series
سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (OHSAS)...