لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:05
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیری...
BNF
مخفف عبارت BNF
Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک نا...
AFLT
مخفف عبارت AFLT
Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...