لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:26
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CIPA
مخفف عبارت CIPA
Camera & Imaging Products Association
انجمن محصولات دوربین عکاسی و تصویر...
TSMC
مخفف عبارت TSMC
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
شرکت صنایع نیمه هادی تایوان یا به ...
OEM
مخفف عبارت OEM
Original Equipment Manufactures
علامت اختصاری OEM شرکت یا سازمانی ...
ANSI
مخفف عبارت ANSI
American National Standards Institute
مؤسسه ملی استاندارد یا ANSI یک موس...