مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCA
مخفف عبارت SCA
Svenska Cellulosa Aktiebolaget
اس‌سی‌آ، یا شرکت سلولز سوئدی، یک شرکت...
MSC
مخفف عبارت MSC
Mobarakeh Steel company
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین...
MVM
مخفف عبارت MVM
Modiran Vehicle Manufacturing
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با نام...
CE
مخفف عبارت CE
Communauté Européenne
CE به منظور استانداردسازی اجباری در...
ODM
مخفف عبارت ODM
Original Design Manufacturer
ODM کمپانی ای است که محصولاتی را طراحی...
SAP
مخفف عبارت SAP
System Analysis and Program Development
یک شرکت نرم افزاری آلمانی است که عمده...
ARIA
مخفف عبارت ARIA
Australian Recording Industry Association
انجمن صنعت ضبط استرالیا (ARIA) یک گروه...
TCO
مخفف عبارت TCO
The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیسی:...