لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 26 خرداد 1398 - 01:03
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PMOLED
مخفف عبارت PMOLED
Passive-matrix organic light-emitting diode
دیود گسیل نور ارگانیک ماتریس منفعل...
RPD
مخفف عبارت RPD
Raccoon city Police Department
ادارهٔ پلیس شهر راکون که به شکل کو...
UIS
مخفف عبارت UIS
University of Illinois at Chicago
دانشگاه ایلینوی در شیکاگو یا اختصا...
ORNL
مخفف عبارت ORNL
Oak Ridge National Laboratory
آزمایشگاه ملی اوک ریج یک مرکز علمی...