لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 04:59
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردها...
EPA
مخفف عبارت EPA
Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
CBP
مخفف عبارت CBP
Customs and Border Protection
اداره گمرک و محافظت مرزی ایالات مت...
USEPA
مخفف عبارت USEPA
United States Environmental Protection Agency
آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده...
UNHCR
مخفف عبارت UNHCR
Office of the United Nations High Commissioner for R ...
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان مل...