لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 22:59
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OCR
مخفف عبارت OCR
Optical Character Recognition
تشخیص نوری نویسه‌ها که با سرواژه‌ی...