لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OCR
مخفف عبارت OCR
Optical Character Recognition
تشخیص نوری نویسه‌ها که با سرواژه‌ی...