لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:10
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PERL
مخفف عبارت PERL
Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسک...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
MUMPS
مخفف عبارت MUMPS
Massachusetts general hospital Utility Multi Program ...
MUMPS یک زبان برنامه‌نویسی که مخصو...