لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PERL
مخفف عبارت PERL
Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسک...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
CMR
مخفف عبارت CMR
Convention Marchandise Routière
کنوانسیون CMR که در سال 1956 مورد ...
MUMPS
مخفف عبارت MUMPS
Massachusetts general hospital Utility Multi Program ...
MUMPS یک زبان برنامه‌نویسی که مخصو...