لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 18:55
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PERL
مخفف عبارت PERL
Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسک...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
CMR
مخفف عبارت CMR
Convention Marchandise Routière
کنوانسیون CMR که در سال 1956 مورد ...