لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:34
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...
GPIB
مخفف عبارت GPIB
General Purpose Interface Bus
گذرگاه واسط همه منظوره، یا چنان که...
ARO
مخفف عبارت ARO
Arizona Radio Observatory
رصدخانه رادیویی آریزونا یک مرکز نج...