لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:03
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MO

Macau

مخفف کشور ماکائو
MO