مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIDP
مخفف عبارت MIDP
Mobile Information Device Profile
MIDP به معنای پروفايل اطلاعات دستگاه...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌ناپذیر...
JRE
مخفف عبارت JRE
Java Runtime Environment
JRE شامل یک ماشین مجازی و همچنین یک سری...
ISAMEM
مخفف عبارت ISAMEM
The Iranian Society of Agricultural Machinery Engineering and, Mechanization
انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و...
TVT
مخفف عبارت TVT
TeleVision Type Writer
ماشین تحریر تلویزیونی. یک صفحه کلید و...
PDA
مخفف عبارت PDA
Personal Digital Assistant
دستیار دیجیتالی شخصی (PDA) یک دستگاه...
MIS
مخفف عبارت MIS
Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از...
COBOL
مخفف عبارت COBOL
COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE
یک زبان سطح بالا که برای کاربردهای...