لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 05:49
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIDP
مخفف عبارت MIDP
Mobile Information Device Profile
MIDP به معنای پروفايل اطلاعات دستگ...
NFA
مخفف عبارت NFA
Nondeterministic Finite Automaton
در تئوری محاسبات، اتوماتون تعین‌نا...
ISAMEM
مخفف عبارت ISAMEM
The Iranian Society of Agricultural Machinery Engine ...
انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و م...
MIS
مخفف عبارت MIS
Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از سی...
COBOL
مخفف عبارت COBOL
COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE
یک زبان سطح بالا که برای کاربردهای...