لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 21:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OD

Omne in Die

هر روز / یکبار در روز (در بریتانیا بر qd ترجیح داده می‌شود )
OD