لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:47
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب ...
ILCOR
مخفف عبارت ILCOR
International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR)...
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SG...
TIA
مخفف عبارت TIA
Transient Ischemic Attack
حملهٔ‌ ایسکمی گذرا و یا در اصطلاح ...
VF
مخفف عبارت VF
Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی اس...