لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 13:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشا...
CPCR
مخفف عبارت CPCR
Cardio Pulmonary Cerebral Resuscitation
اقداماتی است كه به منظور برقراری گ...
AED
مخفف عبارت AED
Automatic External Defibrillator
دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی ب...
NYHA
مخفف عبارت NYHA
New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملک...
CPR
مخفف عبارت CPR
Cardio Pulmonary Resuscitation
احیاء قلبی-ریوی شامل اقداماتی است ...
TPA
مخفف عبارت TPA
Tissue plasminogen activator
فعال کننده بافتی پلاژسمینوژن بهتری...
LDL
مخفف عبارت LDL
Low Denisty Lipoprotein
لیپوپروتئین کم چگال نوعی لیپوپروتئ...