لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 20:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

LIBS
مخفف عبارت LIBS
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروش...
ALL
مخفف عبارت ALL
Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار AL...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیاینده...