مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BV
مخفف عبارت BV
Bacterial Vaginosis
واژینوز باکتریایی در اثر رشد بیش از حد...
TCS
مخفف عبارت TCS
Traction Control System
سیستم ترمز کنترل کششی شرایط موقعیتهای...
UEFI
مخفف عبارت UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم عامل...
PDS
مخفف عبارت PDS
Parameter Direction System
PDS به کنترل کيفي يا آچار کشي خودرو قبل...
KIU
مخفف عبارت KIU
Kampala International University
دانشگاه بین‌المللی کیف (به اختصار KIU)...
PIN
مخفف عبارت PIN
Personal Identification Number
Pin عدد شناسائی فردی است. عدد حفاظتی که...
WAP
مخفف عبارت WAP
Wireless Application Protocol
یک نوع استاندارد بین‌المللی برای...