مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NPC
مخفف عبارت NPC
Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...
DDC
مخفف عبارت DDC
Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AUMS)...
VEI
مخفف عبارت VEI
Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...
NA
مخفف عبارت NA
Not Available
برای حالتی که از چیزی موجود نمی‌باشد و...
GLONAS
مخفف عبارت GLONAS
GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
PCP
مخفف عبارت PCP
Phency Clidine Piperidine
فن‌سیکلیدین (PCP) جز موادهای توهم‌زا به...
NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی از...
PLD
مخفف عبارت PLD
Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ...