لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 05:37
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDC
مخفف عبارت DDC
Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحد...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AU...
GLONAS
مخفف عبارت GLONAS
GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistem ...
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی ا...
PLD
مخفف عبارت PLD
Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به ...